Balet

Zajęcia z Tańca Klasycznego (Baletu) są prowadzone na takich samych zasadach jak zajęcia taneczne. W przeciwieństwie jednak do nich, na zajęciach z Baletu nie jest najważniejsza nauka nowych tańców, lecz poznawanie i trenowanie figur i pozycji z profesjonalnej rozgrzewki baletowej oraz ćwiczeń przy drążku. Wszystko to służy rozciąganiu stóp, mięsni przywodzących oraz ogólnemu rozciągnięciu i usprawnieniu ciała. Dzieci prezentują nabyte umiejętności na pokazach okolicznościowych i turniejach.