Informacja o RODO

Szanowni Państwo, od dnia 25 maja 2018r. będziemy stosować RODO – Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, które zmienia zasady ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej.
Informujemy Państwa, ponieważ Państwa dane znajdują się w bazie klientów Szkoły Tańca FLASH.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Tańca FLASH Łukasz Kosiński, 05- 870 Błonie, Pass 23/36, NIP 1182087383 REGON 146327328
W naszej bazie danych zbieramy następujące dane osobowe:
  - imię i nazwisko – podczas zapisu klienta do grupy tanecznej, niezbędne do stworzenia listy uczestników oraz kontaktu;
  - nr telefonu;
  - adres email;
  - klasę szkolną/grupę przedszkolną i nazwę placówki edukacyjnej;

2. Państwa dane są przetwarzane w poszczególnych celach:
  - tworzenie odpowiednich grup na zajęcia;
  - dostosowanie planu zajęć do dzieci;
  - prezentacja tanecznych osiągnięć, w tym na portalach społecznościowych i w internecie
  - reklama szkoły;
  - kontakt z rodzicami w sprawach związanych z udziałem dzieci w: zajęciach, turniejach, pokazach, koloniach, obozach itd.

3. Państwa dane uzyskiwane są w trakcie zapisu dziecka na zajęcia formą interntową, telefoniczną i papierową (karty zgłoszeniowe) lub kontaktu z nami w sprawach związanych z prowadzoną przez nas działalnością.

4. Przekazane nam dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu cofnięcia przez Państwa zgody, w przypadku danych gromadzonych na podstawie obowiązku prawnego np. podatkowego zgodnie z przepisem prawnym oraz w okresie niezbędnym do dochodzenia roszczeń. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

5. Uzyskanych od Państwa danych osobowych nie udostępniamy osobom trzecim, za wyjątkiem podmiotów współpracujących z Szkołą Tańca FLASH, w tym biuro księgowe, informatyk i osoby związane z organizowanymi przez nas turniejami i obozami.

6. Wszystkie firmy współpracujące ze Szkołą Tańca FLASH, które uzyskują dostęp do przekazanych przez Państwa danych zobowiązały się do ochrony danych osobowych w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa oraz do przeszkolenia swoich pracowników w zakresie przetwarzania
i ochrony uzyskanych danych osobowych

7. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

8. Dane osobowe, które uzyskaliśmy od Państwa nie są przekazywane poza strefę Europejskiego Obszaru Gospodarczego
i nie planujemy takich działań w przyszłości.

9. Przysługują Państwu następujące prawa w związku
z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych: - prawo dostępu do Państwa danych, prawo do uzyskania kopii
  - prawo żądania sprostowania danych;
  - prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach);
  - prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych;
  - prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  - prawo do wniesienia sprzeciwu (w określonych sytuacjach);
  - prawo do wycofania zgody.

10. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody możecie Państwo dodatkowo skorzystać z prawa do wycofania zgody
w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

11. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem.

12. Jednocześnie przypominamy, że możecie Państwo w każdej chwili cofnąć swoją zgodę, informując o tym administratora danych 796-110-165. Dane będziemy przetwarzali do czasu cofnięcia zgody.